contentmap_module

Реконструкция на общински спортен комплекс с. Ковачевци, общ. Ковачевци.


Етап на изграждане - въведен в експлоатация на 09.10.2015г.Период на строителство - 06.2015г. - 10.2015г.
Проектът е разработен в две фази. Технически проект, през 2012г. и след одобрението му работен проект, през 2013г.
Проектът обхваща модернизация на спортния терен, направа на писта за бягане, едно баскетболно игрище, писта за дълъг скок, волейболно игрище, обновени са скамейките на стадиона, коментаторския пункт, административна сграда, склад за съхранение на спортни уреди и материали, тоалетни за посетители.
В комплекса е проектирана и нова спортна зала за волейбол. Залата има климатична и отоплителна инсталация, осветление и скамейки за зрители.
Проектирана е нова ажурна ограда на целия комплекс, както и параден главен вход на комплекса.

contentmap_plugin
© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats