contentmap_module

Мост на река Беличка

 

Неотложни възстановителни работи по реконструкция на мост на р.Беличка в мах.Бобен на с.Хераково, община Божурище.

С изпълнението на предложеният проект за реконструкция на моста ще се осигури необходимата конструктивна надежност, безпроблемното преминаване на тежки превозни средства и извънгабаритна селскостопанска техника.

contentmap_plugin
© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats