contentmap_module

Екопътека община Белица

 

Строителство на туристически екопътеки в община Белица. Общо четири обекта (екопътеки), по разлишни туристически маршрути.
Етап на изграждане - груб строеж, изграждане на земно легло и бордюри - заснети през 12.2014г. Краен срок за завършване на обектите - 10.2015г.
Теренни особености - високо планински, силно пресечен терен със стръмни надлъжни и напречни наклони.
Надморска вискочина - около 1800 м.
Достъпът до обектите е затруднен, като се осъществява с високо проходими машини.
По трасето на екопътеките са предвидени за изграждане няколко дървени мостове и бетонни водостоци, при пресичане на дерета и реки.

contentmap_plugin
© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats