contentmap_module

Път с. Студена

  • Начало на обекта
  • Уплътняване на пътна конструкция с уплътняваща пътностроителна машина
  • Затлачен водосток
  • Отводнителен окоп на пътя

 

Реконструкция на общински път с. Студена с дължина на реконструирания участък - 1000 м. Участъкът попада в регулационните граници на с. Студена, община Перник.
Етап на изграждане - изграждане на земно легло, пъна основа и бордюри - заснети през 08.2011г. Краен срок за завършване на обектите - 09.2011г.
Теренни особености - равнинен терен с минимални надлъжни наклони.

contentmap_plugin
© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats