contentmap_module

Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън.

  • Откриване на строителната площадка - 10.2014г.

 

Проектът е разработен във фаза Технически проект.
Етап на изграждане - въведен в експлоатация през 08.2015г.Период на строителство - 09.2014г. - 08.2015г.
Проектът обхваща рехабилитация общинска пътна мрежа включваща общо осем пътя с обща дължина 19 км. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране на асфалтовото покритие, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на пътни окопи и отводнителни съоръжения, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
В резултат от изпълнението на проекта, пътищата са изцяло обновени, с подобрени технически и експлоатационни характеристики и с удължен експлоатационен период.

contentmap_plugin
© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats