Авторски надзор

В процеса на строителство на даден проект, експертите на фирма Инфраконструкт са непрекъснато ангажирани с упражняване на авторки надзор. Авторският надзор е задължителен процес, съгласно законовите разпоредби. Освен спазването на закона, водещо за нас е и най-правилното изпълнение на всеки наш проект условие, за което е стриктното упражняване на авторски надзор по време на строителството. Дейността по упражняване на авторски надзор включва процеса на следене на съответствието на строителството с проектното решение и одобрените инвестиционни проекти. Проектантите носят отговорност за съответствието на строежа с проекта, чрез подписване на актове и протоколи по време на строителството.

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...