Инфраструктурно проектиране

Инвестиционно проектиране

Основната дейност на фирмата е инвестиционно проектиране.

 


Проектантската дейност

Проектантската дейност, по своята същност е творческо-технически процес на формиране на идеи водещи до намиране на креативни решения за справяне с определени инженерно-строителни проблеми. Идеите се формират, като съвкупност от възприети инженерно-технически правила и норми, съзидателно съчетани, през индивидуализма на проектантската личност. Доколко креативно и икономически целесъобразно ще бъде дадено инженерно решение, зависи от познаването на инженерно-техническите правила и норми и от личностната същност на проектанта. Поради тези причини е от съществено значение проектанта добре да познава широките инженерно-технически правила и норми, от теорията и от практиката, както и да разполага с богати личностни качества.

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...