Дружеството притежава следните удостоверения, сертификати и лицензи:


•    Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, като сертифициращата фирма е „ABS Quality Evaluations;•    Удостоверение от „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в България“ – фирмата е регистриран като проектантско бюро, което означава, че напълно легитимно упражняваме дейността проектиране, според националното законодателство;•    Лиценз за специализиран софтуер за проектиране на пътища, геодезия и вертикално планиране - „Pythagoras CAD+GIS”, който е на белгийската фирма „ADW Software”;•    Застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането, съгласно българското законодателство за обекти от „Втора категория“ и застрахователен лимит до 200 000 лв;

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...