Реализирани проекти

  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Неотложни възстановителни работи по реконструкция на мост на р.Беличка в мах.Бобен на с.Хераково, община Божурище
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общински спортен комплекс с. Ковачевци

  • Начало на обекта
  • Уплътняване на пътна конструкция с уплътняваща пътностроителна машина
  • Затлачен водосток
  • Отводнителен окоп на пътя

 

Реконструкция на общински път с. Студена с дължина на реконструирания участък - 1000 м. Участъкът попада в регулационните граници на с. Студена, община Перник.
Етап на изграждане - изграждане на земно легло, пъна основа и бордюри - заснети през 08.2011г. Краен срок за завършване на обектите - 09.2011г.
Теренни особености - равнинен терен с минимални надлъжни наклони.

contentmap_plugin

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...