Реализирани проекти

  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Неотложни възстановителни работи по реконструкция на мост на р.Беличка в мах.Бобен на с.Хераково, община Божурище
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общински спортен комплекс с. Ковачевци

  • Нова маркировка и сигнализация
  • Обезопасяване на учасътците в крива с еластична ограда
  • Нова маркировка и сигнализация

 

Реконструкция на републикански път III-605 /Батановци - Пали лула - Гигинци/ от км 9+500 до км 21+600.
Проектът е разработен във фаза Технически проект.
Етап на изграждане - въведен в експлоатация през 09.2014г.Период на строителство - 04.2014г. - 09.2014г.
Проектът обхваща рехабилитация на участък от път трети клас с дължина 12,1 км. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране на асфалтовото покритие, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на облицовъни пътни окопи, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

contentmap_plugin

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...