Реализирани проекти

  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Неотложни възстановителни работи по реконструкция на мост на р.Беличка в мах.Бобен на с.Хераково, община Божурище
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Трън
  • Реконструкция на общински спортен комплекс с. Ковачевци

Фирма „Инфраконструкт“ ООД е създадена през 2009 год. в гр. Перник и е регистрирана като проектантско бюро към „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ /КИИП/, под рег. № 00302ПБ.

От момента, в който встъпихме на пазара, ние предоставяме на нашите клиенти професионално консултиране, коректност при изпълнението и висококачествена проектантска услуга, с цел осигуряване на безпроблемно изпълнение на бъдещия строеж, без непредвидени разходи и обстоятелства, с максимална икономичност и най- високо качество. Ние сме на разположение да изготвим Вашия проект, с най- голямо внимание към детайла и всяко инвестиционно намерение представлява интерес за нашия екип. Наше основно задължение е да съхраняваме правата и интересите на нашите клиенти, като работим в съответствие с действащите към момента на проектиране норми и разпоредбите на българското законодателство, за да получи нашият възложител проект, във вид който да бъде одобрен от съгласувателните органи. С помощта на системата за управление на качеството ISO 9001:2008, която внедрихме през 2009 година, до момента използвайки нейните преимущества, предлагаме на нашите клиенти по- бързо и надеждно изпълнение, като упражняваме мониторинг и контрол на собствената ни продуктивност и развитие и периодично инвестираме във внедряване на последните технологии в бранша. Държим на безопасните и здравословни условия на труд, но държим и на приятната работна атмосфера.

 

Проектиране на транспортна инфраструктура


Инфраконструкт ООД е с основен предмет на дейност проектиране на транспортна инфраструктура, основно пътища и улици, като развива успешно своята дейност от началото на 2009 г. Фирмата е изпълнила успешно 70 проекта за последните две години (2014 и 2015) и над 160 проекта от създаването си до днес. Общата дължина на проектираната от екипа на фирмата пътна инфраструктура е над 500 км, което обърнато в стойност на инвестицията за ремонт и поддържане на пътища би възлязло на над 150 милиона лева. Дружеството има богат опит в подготовката на общински инфраструктурни проекти за кандидатстване пред различните Министерства, за европейско финансиране на проектите. В списъка на основните ни клиенти присъстват и частни търговски дружества, както и физически лица.
Списъкът на клиентите ни не е безкраен, но като награда за добре свършената работа, екипът на “Инфраконструкт”ООД се гордее с положителни отзиви, във вид на референции и висока оценка на нашия труд от всеки клиент.
Макар създадено и развиващо се във времена на световна икономическа криза, ние създателите на дружество „Инфраконструкт”, измервайки всеки ден постигнатите резултати, вярваме, че с неоспоримото качество на предлаганите услуги и коректен отговор на нуждите на клиента, сме успели да намерим пътя за развитие на фирмата и да останем на пазара неуязвени.

Нашите клиенти определят фирма „Инфраконструкт“ ООД, като сигурен и надежден избор, при изпълнението на инвестиционни проекти, доказателство за което са референциите ни от всеки наш възложител.

 

Референции

Проектантският екип на фирмата е високо квалифициран, мотивиран, отговорен, и коректен, което гарантира изпълнението на качествени проекти, в желания от възложителя срок. Специалистите са на разположение и поддържат постоянен контакт с възложителя.

В. Станимиров

Кмет на община Ковачевци, област Перник

2013 год.

 

Изразяваме убеждението си, че фирмата осъществява успешно и безпроблемно сътрудничество, в областта на инфраструктурното проектиране.

Инж. К. Михайлова

Управител на „Идея М“ ЕООД, гр. Перник

2014 год.

 

В изпълнение на договора, фирма „Инфраконструкт“ ООД изпълни възложената й работа, с отлично качество и в кратък срок, договорен предварително ...

 

Инж. Ан. Анастасов

Кмет на община Любимец, област Хасково

2014 год.

 

... професионализъм и бърза адаптивност на проектантския екип, основаващи се върху висока квалификация, компетентност, добра комуникация ...

Асп. Аспарухов

Кмет на община Божурище, Софийска област

2015 год.

 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


 

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...