contentmap_module


Етап на изграждане - въведен в експлоатация на 09.10.2015г.Период на строителство - 06.2015г. - 10.2015г.
Проектът е разработен в две фази. Технически проект, през 2012г. и след одобрението му работен проект, през 2013г.
Проектът обхваща модернизация на спортния терен, направа на писта за бягане, едно баскетболно игрище, писта за дълъг скок, волейболно игрище, обновени са скамейките на стадиона, коментаторския пункт, административна сграда, склад за съхранение на спортни уреди и материали, тоалетни за посетители.
В комплекса е проектирана и нова спортна зала за волейбол. Залата има климатична и отоплителна инсталация, осветление и скамейки за зрители.
Проектирана е нова ажурна ограда на целия комплекс, както и параден главен вход на комплекса.

  • Откриване на строителната площадка - 10.2014г.

 

Проектът е разработен във фаза Технически проект.
Етап на изграждане - въведен в експлоатация през 08.2015г.Период на строителство - 09.2014г. - 08.2015г.
Проектът обхваща рехабилитация общинска пътна мрежа включваща общо осем пътя с обща дължина 19 км. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране на асфалтовото покритие, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на пътни окопи и отводнителни съоръжения, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
В резултат от изпълнението на проекта, пътищата са изцяло обновени, с подобрени технически и експлоатационни характеристики и с удължен експлоатационен период.


Проектът е разработен във фаза Технически проект.
Етап на изграждане - въведен в експлоатация през 10.2015г.Период на строителство - 06.2015г. - 10.2015г.
Проектът обхваща рехабилитация общинска пътна мрежа включваща общо три пътя с обща дължина 13 км. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране на асфалтовото покритие, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на пътни окопи и отводнителни съоръжения, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
В резултат от изпълнението на проекта, пътищата са изцяло обновени, с подобрени технически и експлоатационни характеристики и с удължен експлоатационен период.

 

Неотложни възстановителни работи по реконструкция на мост на р.Беличка в мах.Бобен на с.Хераково, община Божурище.

С изпълнението на предложеният проект за реконструкция на моста ще се осигури необходимата конструктивна надежност, безпроблемното преминаване на тежки превозни средства и извънгабаритна селскостопанска техника.

 

Строителство на туристически екопътеки в община Белица. Общо четири обекта (екопътеки), по разлишни туристически маршрути.
Етап на изграждане - груб строеж, изграждане на земно легло и бордюри - заснети през 12.2014г. Краен срок за завършване на обектите - 10.2015г.
Теренни особености - високо планински, силно пресечен терен със стръмни надлъжни и напречни наклони.
Надморска вискочина - около 1800 м.
Достъпът до обектите е затруднен, като се осъществява с високо проходими машини.
По трасето на екопътеките са предвидени за изграждане няколко дървени мостове и бетонни водостоци, при пресичане на дерета и реки.

  • Нова маркировка и сигнализация
  • Обезопасяване на учасътците в крива с еластична ограда
  • Нова маркировка и сигнализация

 

Реконструкция на републикански път III-605 /Батановци - Пали лула - Гигинци/ от км 9+500 до км 21+600.
Проектът е разработен във фаза Технически проект.
Етап на изграждане - въведен в експлоатация през 09.2014г.Период на строителство - 04.2014г. - 09.2014г.
Проектът обхваща рехабилитация на участък от път трети клас с дължина 12,1 км. В проекта са предвидени дейности по преасфалтиране на асфалтовото покритие, пренастилане на банкети, подмяна на еластична ограда, направа на облицовъни пътни окопи, укрепване на пътни откоси, както и изцяло нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

  • Начало на обекта
  • Уплътняване на пътна конструкция с уплътняваща пътностроителна машина
  • Затлачен водосток
  • Отводнителен окоп на пътя

 

Реконструкция на общински път с. Студена с дължина на реконструирания участък - 1000 м. Участъкът попада в регулационните граници на с. Студена, община Перник.
Етап на изграждане - изграждане на земно легло, пъна основа и бордюри - заснети през 08.2011г. Краен срок за завършване на обектите - 09.2011г.
Теренни особености - равнинен терен с минимални надлъжни наклони.

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...