инж. Иво Гаджов - управител

Роден през 1982 година в град Перник. През 2007 година завършва ВТУ "Тодор Каблешков"- гр. София, магистърска степен по специалностите „Транспортно строителство” и „Икономика на транспортната фирма“. През 2009 година създава фирма „Инфраконструкт“ ООД в която е управител. По-късно, през 2010 година  заема асистенстска длажност в същия университет, към катедра „Транспортно строителство и съоръжения”. До настоящия момент инж. Гаджов се развива активно в сферта на проектирането и строителството на пътища, улици, ЖП линии и транспортни съоръжения.


Проектантският екип, който стои зад проектирането

За изработката на Вашия проект ще работи екип от висококвалифицирани, правоспособни инженерни кадри. „Инфраконструкт“ ООД разполага с  инженер-геодезисти и строителни инженери по специалност „Транспортно строителство“, а също и с привлечени специалисти по специалност „Конструкции“, „Архитектура“, „Ландшафтна архитектура“, „Геология“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „ВиК“, „ОВиК, „Газоснабдяване и газоразпределителни мрежи“, „Телекомуникации“ и други, с възможности за изпълнение, както на малки така и едромащабни проекти.


Инженерни специалисти в областта на пътното проектиране и геодезията

Ръководителят на екипа е проектант с 10 годишен стаж (към днешна дата), в областта на проектирането на пътища и 20 години общ професионален стаж, като проектант. Работата ни до момента е била свързана с проектиране на нова или реконструкция и рехабилитация на съществуваща транспортна инфраструктура, като пътища (републикански, общински и горски), улици, паркинги, пътни връзки, бензиностанции и други крайпътни обслужващи обекти, вътрешно заводски пътища и др. Екипът ни има и немалък опит в проектирането на траспортни съоръжения, като мостове, водостоци, подпорни стени, укрепване на свлачища и др. През последните години, с нарастване на обема от работа, се увеличи и разнообрази дейността и вида на предлаганите услуги от фирма „Инфраконструкт“ ООД. Дейността ни се разрастна, основно в три аспекта- проектиране на инфраструктурни обекти във водния сектор и в енергетиката, както и архитектурно и констуктивно проектиране. За да отговорим на тенденциите, фирмата ни включи, към екипа си ВиК проектанти, електро проектанти, конструктори и архитекти. Всеки специалст от проектантския екип има богат опит в проектирането на обекти от своята област. Благодарение на това, „Инфраконструкт“ ООД се радва на добри резултати и положителни отзиви от нашите кллиенти.

За последните две години фирмата увеличи числеността на персонала си повече от три пъти.

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats

С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...